Wat doet de notaris bij een overdracht van een woning?

Wat doet de notaris bij een overdracht van een woning?

Een notaris controleert altijd of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Zo is van belang om na te gaan of de verkoper gehuwd is (geweest) of dat verkoper de woning geërfd heeft. Daarnaast onderzoekt de notaris bij het Kadaster of er bijzondere verplichtingen rusten op de woning. Deze bevindingen worden samen met de voorwaarden uit de koopovereenkomst opgenomen in de akte van levering. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte en zorgt hij of zij ervoor dat de gelden opgevraagd worden om de koopprijs te betalen. De notaris stelt daarom een nota van afrekening op zodat voor elke partij duidelijk is wat er betaald moet worden en wat wordt ontvangen.  Na ondertekening schrijft de notaris de hypotheek- en leveringsakte bij het Kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is. Na inschrijving controleert de notaris nogmaals het Kadaster of er in de tussentijd geen beslagen zijn gelegd en of de koper daadwerkelijk eigenaar is geworden. Als de notaris zeker is van zijn zaak, boekt de notaris de gelden uit aan de betrokken partijen conform de nota van afrekening(en).