Wat is een (NVM) koopovereenkomst?

Als je een woning koopt of verkoopt dan worden de afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit moet schriftelijk gebeuren. In de koopovereenkomst staan o.a. gegevens over de koper, verkoper, woning, prijs, leverdatum, betaling, financieringsvoorbehoud en een lijst met spullen die mee overgaan met de woning. Bedenktijd Nadat de koopovereenkomst getekend is, heb je als consument het recht om gedurende drie dagen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Ontbindende voorwaarden In een koopovereenkomst worden vaak ontbindende voorwaarden opgenomen (financieringsvoorbehoud/krijgen woonvergunning/bouwtechnische keuring). Als een koper bijvoorbeeld geen geld krijgt van de bank dan kan de koper de koopovereenkomst (binnen de afgesproken termijn) ontbinden.