Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract spreek je een aantal zaken af als je samenwoont of gaat samenwonen. Je maakt afspraken over:

de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
de verdeling van inkomen;
de bankrekening(en);
de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
de verdeling van de bezittingen als je uit elkaar gaat;
de vergoeding voor het inbrengen van eigen geld;
de aanwijzing voor het partnerpensioen (nabestaanden pensioen);
de alimentatie (niet verplicht);
de verhuisvergoeding voor degene die de woning verlaat;
de verdeling van de overwaarde / onderwaarde van de woning;
een verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden.