Wat is een BV?

Wat is een BV?

Een Besloten Vennootschap, afgekort BV is een rechtspersoon. Het kan zelf handelen in het handelsverkeer, en is zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Als de BV failliet gaat zijn er in beginsel dan ook geen natuurlijke personen verantwoordelijk maar kan er alleen worden uitgekeerd wat de BV zelf heeft staan. De aandeelhouders zijn eigenaar van het bedrijf. Daarnaast is er een bestuur. Dit kunnen de aandeelhouders zijn maar dat hoeft niet.