Wat is een huishoudelijk reglement?

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal gelden). Alle overige zaken die je nader wil regelen zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die kunnen wijzigen. Als je deze in de statuten opneemt moet je voor iedere wijziging langs de notaris. Een huishoudelijk reglement is dus een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht.