Wat is een legaat?

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in een testament waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dit kan een bedrag in geld zijn maar ook bepaalde goederen. Een legaat komt, tenzij anders bepaald in het testament, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.  Legaten worden dus betaald vanuit de erfenis. Iemand die een legaat krijgt wordt ook wel legataris genoemd.