Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een akte van de notaris waarin de notaris verklaart wie er is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenamen zijn aangewezen. Daarnaast verklaart de notaris eventueel als gevolmachtigden optreden om de nalatenschap van de overledene af te wikkelen. Met een verklaring van erfrecht kan je dus als erfgenaam aantonen dat je recht hebt op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. Anderzijds kan je de verklaring van erfrecht ook gebruiken om aan te tonen dat je de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving hebt aanvaard. Hierdoor kunnen mogelijke schuldeisers zich niet verhalen op jou vermogen.