Wat is het gebruikelijk loon 2016 voor een dga?

Het gebruikelijk loon 2016 voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) is € 44.000,-. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is. Ook moet een werknemer met een aanmerkelijk belang (5%) in een onderneming waar hij werkzaam is minimaal € 44.000 aan salaris ontvangen.