Wat is het verschil tussen een leveringsakte en een koopovereenkomst?

Wat is het verschil tussen een leveringsakte en een koopovereenkomst?

Een leveringsakte is een document dat wordt opgesteld door de notaris. In dit document wordt uitvoering gegeven aan de afspraken uit de koopovereenkomst. Deze leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend. Daarnaast wordt ook de koopprijs via een bankrekening voldaan. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar en kunnen de gelden uitgekeerd worden aan de verkoper.

De koopovereenkomst is een document waarin verkoper en koper afspraken maken over de voorgenomen overdracht van de woning. Hier staan onder andere de koopprijs, ontbindende voorwaarden en de opleverdatum in. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom dus nog niet over hiervoor is de akte van levering dus noodzakelijk.