Wat is het voordeel van een kleinkind legaat?

Wat is het voordeel van een kleinkind legaat?

Door je kleinkinderen een bedrag te legateren, kan je bijna altijd erfbelasting besparen. Net als je kinderen mag je, je kleinkinderen ook een bedrag van € 20.047 (2015) belastingvrij nalaten.  Door dit te doen gaat er al een deel van je erfenis door naar je kleinkinderen. De kinderen betalen hierdoor minder erfbelasting. Het legaat is zo vorm te geven dat je kinderen het geld beheren voor je kleinkinderen en dus kunnen bepalen wanneer ze erover kunnen beschikken. Ook is het legaat zo vorm te geven dat per gezin er evenveel wordt ontvangen. Zo krijgt ieder kind evenveel maar zit het verschil in de belastingheffing.