Wat zijn de termijnen voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening?

Wat zijn de termijnen voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening?

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 geldt dat de uiterste termijn voor het deponeren is verkort van 13 naar 12 maanden na afloop van het boekjaar. Tevens is de uiterste termijn voor het opmaken van de jaarrekening verkort van 11 maanden naar 10 maanden na afloop van het boekjaar.