Welk recht is van toepassing op ons huwelijk/geregistreerd partnerschap?

Welk recht is van toepassing op ons huwelijk/geregistreerd partnerschap?

Voor het vaststellen van het toepasselijk recht bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden met een rechtskeuze dus geen rechtskeuzeovereenkomst) wordt gekeken naar de eerste woonplaats (binnen 6 maanden) na huwelijksvoltrekking (art. 26 Verodering Huwelijksvermogensstelsels (HuwvermVo)). Is die er niet dan de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten/partners. Is die er niet dan moet gezocht worden naar het nauwst verbonden rechtsstelsel.