Welke onderdelen komen terug in een levenstestament

Welke onderdelen komen terug in een levenstestament

Een levenstestament bestaat uit een drietal onderdelen. 1. een of meer algemene volmachten. 2. medische volmacht met een omschrijving van je wensen ten aanzien van je medische verzorging (behandelverbod, euthanasie verklaring, voltooid levensverklaring of een levenswensverklaring. 3. handige informatie voor degene die jou mag vertegenwoordigen. Bekijk hier een voorbeeld van een levenstestament>>>