Welke organen kent een vereniging?

Welke organen kent een vereniging?

Een verenging kent een bestuur, algemene vergadering, raad van afgevaardigden van leden (ledenraad), Raad van Toezicht, Raad van Advies en een kascommissie. Afhankelijk van de omvang van de vereniging kunnen deze organen in het leven worden geroepen. Veel verenigingen kennen een bestuur en een algemene ledenvergadering.