Wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht beperkt gemeenschap tot wat echtgenoten inbrengen

Wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht beperkt gemeenschap tot wat echtgenoten inbrengen

Het initiatiefwetsvoorstel inperking huwelijksvermogensrecht zorgt niet voor meer administratieve lasten bij echtgenoten. Dit antwoorden initiatiefnemers Magda Berndsen-Jansen (D66), Jeroen Recourt (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) op vragen van Tweede Kamerleden. D66, PvdA en VVD willen met het wetsvoorstel de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen.

Administratie echtgenoten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaf eerder aan problemen te verwachten met het bijhouden van de daarmee samenhangende administratie door de echtgenoten. De initiatiefnemers zeggen nu dat dit niet het geval is: ‘Het staat echtgenoten uiteraard vrij om te administreren, maar er is geen verplichting. Bij registergoederen kan eenvoudig aan de hand van de akte worden beoordeeld wanneer het goed is verkregen en veelal aan de hand van de afrekening van de notaris hoe de financiering heeft plaatsgevonden. Het kan problematisch worden indien sprake is van (her)belegging van voorhuwelijks vermogen, erfenissen en giften. In dat geval zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat de nieuw verkregen goederen in de plaats treden van de vervreemde goederen uit de erfenis of de schenking.’

Draagvlak wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht

Tweede Kamerleden stelden ook vragen over het draagvlak van het wetsvoorstel. Onder meer de SP vroeg zich af of het klopt dat een meerderheid van de bevolking het nieuwe stelsel wil. De initiatiefnemers schrijven nu dat zij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat het nieuwe stelsel een breed draagvlak in de samenleving heeft. Zij baseren zich onder andere op onderzoeken van Netwerk Notarissen, Nipo en een peiling op StandpuntNL. Daarnaast baseren de initiatiefnemers de steun voor het nieuwe stelsel op
‘de gevoelens en gedachten’ die zij te horen krijgen op werkbezoeken en via contacten met mensen in het land.

De commissie V&J heeft behoefte aan een tweede schriftelijke ronde. Deze wordt binnen een paar weken ingepland.

Bron: KNB

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. Als je niet vóór je huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maakt, dan trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je samen één vermogen hebt. Komt er een einde aan het huwelijk door echtscheiding of overlijden, dan deel je de gemeenschap oftewel 50%/50%. Let op! ook schulden worden gedeeld. Door huwelijkse voorwaarden kan je zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden je op welke manier wilt delen. Met huwelijkse voorwaarden kan je in de meeste gevallen voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere echtgenoot. Ook tijdens het huwelijk kan je nog kiezen voor huwelijkse voorwaarden maar dit is veel duurder. De keuze voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden hangt af van je persoonlijke situatie. Ongedaan maken of wijzigen kan altijd! Stel ze nu huwelijkse voorwaarden op of partnerschapsvoorwaarden