Wie krijgt het gezag of voogdij over mijn kinderen als ik kom te overlijden?

Als ouders samen het gezag hebben en 1 van hen overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als zij allebei komen te overlijden of de laatste ouder met gezag overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als de ouder(s) een voogd benoemd hebben/heeft in hun testament, vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Als de ouders niet in hun testament hebben vastgelegd door wie zij de kinderen willen laten opvoeden na hun dood, neemt de rechter die beslissing. De rechter die over de voogd benoeming moet beslissen, neemt contact op met de directe families. Samen met hen wordt dan bekeken wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar niet altijd is meteen een oplossing, bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen. Voorkom dat jou kinderen in een moeilijke tijd “speelbal” worden in jullie families en regel zelf een voogd al vanaf € 175,- all-in.