Wijzigen huwelijkse voorwaarden een schenking?

Wijzigen huwelijkse voorwaarden een schenking?

Wijziging van huwelijkse voorwaarden kan een schenking inhouden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Een wijziging van het huwelijksgoederenregime van huwelijksvoorwaarden in een algehele gemeenschap van goederen is geen belastbare schenking. Dit geldt ook bij een overgang naar een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd.