Zonder notariële akte vervallen onderhandse schenkingen bij overlijden

Zonder notariële akte vervallen onderhandse schenkingen bij overlijden

Zonder notariële akte vervallen onderhandse schenkingen bij overlijden. Als een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd, vervalt de schenking op papier met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Doordat de schenkingen vervallen vormen zij geen aftrekpost voor de verschuldigde erfbelasting met als resultaat dat je meer erfbelasting verschuldigd bent.

Bij de Rechtbank Den Haag speelde het volgende: Bij onderhandse aktes heeft de moeder in de jaren 2008, 2009 en 2010 diverse schenkingen aan hem en zijn broers en zussen gedaan welke door haar schuldig zijn gebleven. In december 2011 is moeder overleden en was op de schuldig gebleven bedragen nog niks afgelost. De rechtbank oordeelt dat de schuldig gebleven bedragen niet voor aftrek op de nalatenschap in aanmerking komen, omdat de kinderen niet aannemelijk hebben gemaakt dat de schenkingen niet de strekking hadden om pas na het overlijden van moeder te worden uitgevoerd. Moeder heeft een aantal keren de kans gehad om de schulden af te lossen maar dat had zij niet gedaan. Volgens de Belastingdienst had moeder onvoldoende geld op haar rekening staan om de schulden daadwerkelijk af te lossen. De Belastingdienst stelde dan ook  dat de schenkingen pas na het overlijden van moeder moesten en konden worden uitgevoerd.  De rechter volgde die redenering en stelde vast dat de schenkingen waren vervallen (7:177 BW).  De kinderen konden de geschonken bedragen helaas niet als schuld aftrekken van de belastbare erfenis.

Lees meer over schenken op papier>>>

Bron: Rechtbank Den Haag, 4 november 2014 (gepubliceerd 7 april 2015), ECLI:NL:RBDHA:2014:16807

Schenken op papier ? VanDeNotaris.nl heeft veel praktische ervaring met schenken op papier. Stel je eigen schenkingsakte samen. Wij zorgen voor afwikkeling via een notaris en inschrijving in het centraal testamentenregister (CTR). Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier schenking op papier online.